THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỘI THẢO

 Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học
- Mô hình tự chủ, thực tiễn và chia sẻ giữa Châu Âu và Châu Á -

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phòng hội thảo C2
Thời gian: Ngày 05 tháng 12 năm 2017 (08h30 -16h30)
Trong khuôn khổ chương trình Erasmus + Key Action 2 – Dự án TACTIC

Đăng ký tại đây

Trong khuôn khổ chương trình Erasmus + Học phần 2 – nâng cao năng lực các trường Đại học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang tham gia dự án “TACTIC - Through Academic Cooperation Towards Innovative Capacity - Thông qua hợp tác học thuật hướng tới năng lực đổi mới” nhằm đổi mới quy trình quản lý hành chính tại các trường Đại học Châu Á với sự chia sẻ kinh nghiệm của các trường Châu Âu.

Nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và bài học thành công trong hệ thống quản lý hành chính từ phía Châu Âu và các trường Châu Á trong khu vực, trường ĐHBKHN phối hợp cùng dự án TACTIC tổ chức Hội thảo “Đổi mới Giáo dục Đại học – Mô hình tự chủ, thực tiễn và các chia sẻ giữa Châu Âu và Châu Á”  với các thông tin cụ thể như sau:

Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kính mời Quý đơn vị, cá nhân các trường Đại học, các đơn vị Khoa Viện, phòng ban trong trường quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo
Thời gian đăng ký Hội thảo: trước ngày 01/12/2017

Thông tin đăng ký tại: https://goo.gl/forms/VQ0fmpyqRvRPy6ht1

Đề nghị anh chị đã đăng ký kiểm tra lại email xác nhận của chương trình vào ngày 02/12/2017 để đảm bảo việc hỗ trợ hậu cần Hội thảo được hoàn chỉnh.