Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks

Get Adobe Flash player
BÁCH KHOA

CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY HỢP TÁC CÔNG NGHỆ GIỮA SINH VIÊN CHÂU Á LẦN THỨ 8

Chủ đề: Kỷ nguyên của Internet
Địa điểm:
Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản
Thời gian: 19 – 28/8/2017

Đọc thêm...

 

Thông báo buổi phỏng vấn học bổng sau đại học của Đại học Sejong, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) và Đại học Sejong, Hàn Quốc, Phòng HTQT trân trọng thông báo buổi phỏng vấn học bổng của các giáo sư đến từ trường Đại học Sejong như sau:

Đọc thêm...

 

Thông báo Chương trình học bổng Scholarship for Excellent Foreign Students (EFS) của Viện Kỹ thuật Quốc tế Sirindhorn (SIIT), Thái Lan

Phòng HTQT xin trân trọng thông báo về Chương trình học bổng Scholarship for Excellent Foreign Students (EFS) như sau:

Đọc thêm...

 

THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU HỌC BỔNG ERASMUS+KA1 2017/2018

Trong khuôn khổ chương trình Erasmus + Key Action 1 do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức Buổi giới thiệu thông tin về học bổng và các hướng dẫn, thông báo về việc nộp hồ sơ.

Đọc thêm...

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHCN QUỐC GIA ĐÀI LOAN (NTUST)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường ĐHBK HN và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology- NTUST), Trường NTUST sẽ sang thăm và giới thiệu học bổng toàn phần sau đại học cho cán bộ, sinh viên năm cuối của ĐHBK HN.

Đọc thêm...

 

THÔNG BÁO LẦN 2 HỌC BỔNG TIẾN SỸ VÀ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ÁO NĂM 2017

Tiếp theo thông báo lần 1 ngày 25/11/2016 về học bổng Tiến sỹ và hỗ trợ nghiên cứu tại Áo dành cho cán bộ trường ĐHBK HN (http://htqt.hust.edu.vn/vi/thong-tin-hoc-bong/566-thong-bao-gioi-thieu-hoc-bong-tien-sy-va-ho-tro-nghien-cuu-tai-ao.html), Phòng HTQT trân trọng thông báo lần 2:

Đọc thêm...

 

INTERNATIONAL COOPERATION IN 2015 - HUST

THÔNG TIN MỚI