Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

Get Adobe Flash player
BÁCH KHOA
Trang chủ

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chức năng

Phòng Hợp tác Quốc tế (sau đây gọi tắt là HTQT) có các chức năng sau:

 • 1.1 Là đầu mối tư vấn cho Ban Giám hiệu và điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường.
 • 1.2 Thực hiện các công tác đối ngoại theo chỉ đạo của BGH và tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho Ban Giám hiệu.
 • 1.3 Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo Quốc tế
 • 1.4 Xây dựng và triển khai các dự án, đề tài quốc tế
 • 1.5 Phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài
 • 1.6 Làm công tác lễ tân đối với các Đoàn khách nước ngoài.
 • 1.7 Xác nhận các văn bằng, tài liệu dịch phục vụ công tác đối ngoại cho cán bộ và sinh viên của trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện chức năng tư vấn và điều phối hoạt động đối ngoại:

 • Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin với các tổ chức quốc tế, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quan hệ hợp tác.
 • Liên hệ với các cơ quan trong nước về công tác đối ngoại: Bộ ngoại giao, Ủy Ban người Việt sống ở nước ngoài, các Vụ Hợp tác quốc tế của Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Sở công an để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường theo đúng qui định của nhà nước.

2.2. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho Ban Giám hiệu

 • Là đầu mối tổng hợp báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế định kỳ theo quy định của trường.
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược hợp tác quốc tế trình Ban Giám hiệu phê duyệt theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Giám hiệu

2.3. Thực hiện chức năng tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế chuyên ngành

 • Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Sự kiện Quốc tế thuộc các chương trình, dự án, mạng lưới mà phòng HTQT làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của Ban giám hiệu
 • Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các đơn vị công tác chuẩn bị và tổ chức các Hội thảo quốc tế chuyên ngành.
 • Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị chuyên ngành và lưu trữ thông tin về các Hội nghị, hội thảo, sự kiện Quốc tế để tổng hợp.

2.4. Thực hiện chức năng xây dựng và triển khai các dự án, đề tài quốc tế

 • Là đầu mối xây dựng các dự án, đề tài quốc tế
 • Tham gia công tác quản lý, điều hành dự án, đề tài quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các Khoa Viện trong quá trình thực hiện đề tài và theo dõi thông tin thực hiện đề tài
 • Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị chuyên ngành và lưu trữ thông tin về dự án Quốc tế để tổng hợp

2.5. Thực hiện chức năng phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài

 • Tìm hiểu thông tin về các tổ chức quốc tế, mạng lưới các trường đại học và đề xuất Ban Giám Hiệu về việc tham gia vào các tổ chức, mạng lưới này
 • Điều phối và tham gia vào các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ các tổ chức mà trường ĐHBK là thành viên
 • Khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài (trường đại học/phòng thí nghiệm, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, công ty) để đề xuất và tổ chức các hoạt động hợp tác, trao đổi, tài trợ giữa các tổ chức này và ĐHBKHN

2.6. Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách Quốc tế

 • Tổ chức đón các đoàn khách Quốc tế theo các Quy định hiện hành của nhà nước. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế.
 • Tham gia hoặc chủ trì buổi đón khách Quốc tế theo sự phân công và chỉ đạo của Ban giám hiệu.
 • Tiến hành đàm phán, trao đổi với đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung các văn bản hợp tác.
 • Tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác nước ngoài.
 • Lưu trữ thông tin, tài liệu về nội dung các buổi đón tiếp, họp với đối tác nước ngoài.

2.7. Xác nhận tài liệu dịch

 • Xác nhận bản sao và dịch các văn bằng, tài liệu do trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài dịch ra tiếng Việt để sử dụng trong công tác đối ngoại của trường.
 • Xác nhận bản sao và dịch các giấy tờ, tài liệu do tổ chức quốc tế/tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam ban hành để sử dụng trong nội bộ nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1 Phòng HTQT có 1 Trưởng phòng và 3 Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

3.2 Phòng HTQT được cơ cấu, phân công trách nhiệm đến từng chuyên viên theo các mảng, vùng địa lý và ngôn ngữ giao tiếp.

4. Phân cấp

Trưởng phòng HTQT điều hành chung mọi hoạt động của Phòng theo các chức năng và nhiệm vụ được giao.

Trưởng phòng (hoặc phó trưởng phòng) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, sao hoặc trích sao các văn bản của cấp trên gửi đến các đơn vị liên quan để thực hiện.

Trưởng phòng:


Nguyễn Phú Khánh
 • Phụ trách chung toàn bộ công tác hợp tác quốc tế.
 • Phụ trách các chương trình hợp tác trong các mạng lưới quốc tế và dự án VLIR.
 • Phụ trách thiết bị, cơ sở vật chất, website và cơ sở dữ liệu
 • Phụ trách các công ty có yếu tố nước ngoài, học bổng tại chỗ, khoá học ngắn hạn;
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng phòng:


Mai Thanh Tùng
 • Phụ trách công tác HTQT với các trường ĐH và tổ chức thuộc châu Á (trừ Trung Quốc, Đài Loan), Đức, Áo, Úc và New Zealand.
 • Phụ trách công tác ISO, ấn phẩm quốc tế
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh, tiếng Đức

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó trưởng phòng :


Vũ Tuyết Trinh .
 • Phụ trách công tác HTQT với các trường ĐH và tổ chức thuộc Bắc Mỹ và Châu Âu (trừ Đức, Áo), Trung Quốc, Đài Loan và các chương trình hợp tác trong mạng lưới AUF
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đoàn Xuân Hương:
 • Phụ trách công đoàn của Phòng.
 • Theo dõi và phát triển hợp tác với các doanh nghiêp, công ty có yếu tố nước ngoài, theo dõi các học bổng tài trợ tại chỗ, các khoá học ngắn hạn.
 • Theo dõi và quản lý các dự án Samsung, Mitani

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Hoài Quân:

 • Phụ trách làm các thủ tục xin mới hoặc gia hạn thị thực cho các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại nhà trường theo lời mời của Ban giám hiệu.
 • Theo dõi các dự án hợp tác song phương và các hoạt động của nhà trường liên quan với Tổ chức đại học cộng đồng Pháp ngữ AUF, các quốc gia và khu vực nói tiếng Pháp.
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Pháp.
 • Theo dõi máy móc, thiết bị văn phòng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Thị Hạnh:
 • Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong mạng lưới ĐH Á Âu ASEA UNINET, các dự án Erasmus Mundus.
 • Theo dõi các hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế châu Á (trừ Nhật Bản, Hàn Quốc), Anh, Áo.
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thái Linh Thu:

 • Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong hợp tác với các trường đại học và tổ chức thuộc Bắc Mỹ, Bắc Âu, Tây Âu (trừ Anh, Bỉ, Áo), Hàn quốc và các dự án Erasmus Mundus,
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đoàn Thu Trang:
 • Theo dõi các chương trình hợp tác trong mạng lưới AUN/SEED.Net, SEATUC, GMSARN, GMSTEC.
 • Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong hợp tác với các trường đại học và tổ chức thuộc Đông Âu, Nam Âu, Úc và Newzealand
 • Phụ trách công tác ISO của phòng
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Mai Chi:
 • Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong hợp tác với các trường đại học và tổ chức thuộc Nhật Bản, VQ Bỉ.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến chương trình hợp tác VLIR-HUST,
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trần Vũ Hương Trà:
 • Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong hợp tác với các trường đại học và tổ chức thuộc Đông Âu, Nam Âu; tổ chức đại học Cộng đồng Pháp ngữ AUF, các quốc gia và khu vực nói tiếng pháp.
 • Phụ trách hệ thống liên lạc qua E-office
 • Xác nhận các văn bản, tài liệu tiếng Anh, Pháp

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phạm Hương Trà:
 • Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của nhà trường trong hợp tác với các trường đại học và tổ chức thuộc Canada và Hàn Quốc.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến hợp tác với các nước trong cộng đồng pháp ngữ.
 • Phụ trách cơ sở dữ liệu của Phòng.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

THÔNG TIN MỚI